věrný přítel v psím světě

Vykastrovaní psi a behaviorální problémy

Kastrování psů se provádí po celém světě a hlavním důvodem je kontrola nad početnou psí populací. Díky tomu, že jsou psi kastrováni, je mnohem menší nutnost eutanazie a celkově se dají zlepšit životní podmínky psů.

Mezi veřejností stále koluje informace, že kastrovaní psi jsou mírní jak beránci, a tak se u některých temperamentnějších samců provádí jako prevence před potencionálním problémem. Mnohdy je tento zákrok doporučován i veterinárními lékaři. Zdá se tedy, že negativní následky kastrace jsou zanedbatelné. Avšak nová studie mnohé možná překvapí svými výsledky.

Nový výzkum byl prováděn týmem vědců pod vedením Paula McGreevyho z Sydney School of Veterinary Science, na University of Sydney, v Austrálii. A nejedná se o nějakou malou studii, ale o masivní projekt obsahující data od 9 938 psů. Tato studie se zaměřila na vliv kastrace u psů a obsahovala data od 6546 vykastrovaných a 3392 nevykastrovaných psů.

Tato nedávná studie měla za cíl zjistit, zda opravdu existují některé behaviorální přínosy nebo naopak problémy, které jsou spojené s kastrací a zároveň i věkem, ve kterém je pes kastrován.

Ve výzkumu byl použit C-BARQ. Jedná se o dotazník, který je navržen tak, aby majiteli psa či výzkumníkům poskytl standardizované hodnocení temperamentu a chování psů. C-BARQ byl původně vyvinut Jamesem Serpellem z University of Pennsylvania. Jedná se o 100 otázek zaměřených na chování a k odpovědi se využívá pozorování psa a jeho chování. Tato výborná pomůcka je dokonce od roku 2006 online přístupná. 

C-BARQ získává stále více dat právě proto, že díky dostupnosti se neustále data o psech rozšiřují. Jakýkoliv majitel psa si může ověřit informace o svém psovi a zároveň tak poskytne data pro budoucí studie. Díky tomu jsme stále blíže k pochopení chování psů.

 

Pro tuto studii výzkumníci zpracovávali údaje o psech, kteří byli kastrováni z následujících důvodů:

 • kastrace byla požadována od majitele psa či pracovníka útulku
 • kvůli kontrole porodnosti
 • jako prevence před zdravotními problémy
 • jako náprava zdravotních problémů

Jelikož se tato studie měla zaměřit hlavně na chování psů, výzkumníci nezařadili do sběru dat kastrované psi právě kvůli nápravě chování. Z tohoto důvodu vyloučili:

 • kastrované jedince za účelem nápravy problémového chování
 • kastrované jedince za účelem zabránění problémového chování – doporučeno veterinářem
 • kastrované jedince z neznámého důvodu.

Vzhledem k tomu, že údaje byly od psů, kteří byli kastrovaní ve věku do 10 let, mohli se výzkumníci podívat také na vliv pozdní kastrace.

Stejně jako v předchozích studiích nové údaje jasně ukazují, že očekávané pozitivní behaviorální účinky kastrování psů nepřináší. Naopak chování kastrovaných psů mělo tendenci být spíše nežádoucí. U 100 případů posuzování chování ukázalo 40 případů statisticky významné rozdíly mezi kastrovanými a nekastrovanými psy. A pouze 4 ukázaly pozitivnější chování v důsledku kastrace.

Uvedeme si zde tedy několik případů, ve kterých se chování vykastrovaných psů lišilo od těch nevykastrovaných dle této studie. U vykastrovaných psů byla menší pravděpodobnost značkování v interiérech a také menší pravděpodobnost vytí a štěkání, když zůstali sami doma. Vykastrovaní psi, kteří nebyli připnuti na vodítku, tedy byli na volno, se s větší pravděpodobností vrátili na zavolání a více přinášeli aportované věci. To by se dalo považovat jako pozitivní vliv kastrace na chování. Avšak dalších 36 typů chování je u kastrovaných psů považováno jako negativní.

Asi nejvíce významným zjištěním je právě to, že má kastrace snížit agresivitu. Kastrovaní psi více projevují agresivní chování, když se k domu blíží pošťák, jde kolem domu cizinec, běží běžec, jede cyklista, když se setká s neznámou fenkou, když se k majiteli přiblíží pro psa neznámá osoba nebo dokonce když přijde domů neznámá návštěva a jsou více agresivní i v případě, pokud objeví na zahradě vetřelce v podobě veverky či kočky. Čím dřív byla u psa kastrace provedena, tím větší byla míra agrese.

Chování vykastrovaných psů také ukázalo mnoho jednání souvisejících se strachem. Tím je:

 • reakce na hlasité zvuky
 • když je pes vystaven neznámé situaci
 • když se ke psovi blíží neznámé dítě
 • když štěká nebo vrčí jiný pes
 • když ke psovi přijde jiný větší pes
 • při setkání psa s neznámými předměty na chodníku
 • při vyšetření veterinárním lékařem
 • při zastřihávání drápů

Opět platí, že čím mladší byl pes při kastrování, tím větší jsou tyto efekty související se strachem.

Nicméně u vykastrovaných psů se dále vyskytovalo i jiné nežádoucí chování, jako je pojídání výkalů nebo válení se ve výkalech (v jejich vlastních nebo cizích), válení se v jiných „páchnoucích věcech“, kradení potravin, vytrvalé štěkání při rozrušení či vzrušení nebo olizování sám sebe posedlým způsobem.

Výsledek této studie je tedy jasný, kastrace psů způsobuje zvýšené agresivní chování, chování pod strachem, nadměrnou vzrušivost a různé jiné nežádoucí chování. Je také zřejmé, že kastrace v nízkém věku psa způsobuje ještě větší negativní vliv na chování.

I když jsou výsledky této studie pro průměrného majitele psa zřejmé, vědci se na kastraci musí dívat i z jiného úhlu pohledu a uzavírají kastraci takto:

„Příznivý vliv kastrace je podpořen snížením počtu narození nežádoucích zvířat. Tisíce psů podstoupí eutanazii v psích útulcích každý rok v mnoha rozvinutých zemích. Nicméně právě psí útulky jsou plné psů, u kterých je zaznamenáno nežádoucí chování. Tudíž současné zjištění představuje paradox. Kastrace psů sice může snížit stavy narození nežádoucích zvířat, ale také může zvýšit pravděpodobnost problémového chování, a tak snižuje přitažlivost a chuť si pořídit vykastrovaného psa.“

HUNDOVINA:

Po přečtení tohoto článku bych si řekla, že Cooper musí být zaručeně typickým případem. Kastrovaný v útulku v nízkém věku, to musí být tedy bestie… Jo, když přijde bouřka, tak zaleze strachy do koupelny a sem tam se lekne, to sedí, ale zbytek?? Podívám se na tu naši malou mršku nevykastrovanou Kikinu…bázlivá, agresivní, často se parfemujíce v hov.., dokonce i ten aport najde a přinese hned na rozdíl od Coopa. Tak vám nevím, ti dva si asi vyměnili duše :D. Studie jsou fajn, ale ne vždy platí u konkrétního jedince 🙂

 

PODOBNÉ ČLÁNKY:

Pseudogravidita – falešná březost u fen

Agrese na vodítku aneb nadměrná reaktivita

Agrese na vodítku aneb nadměrná reaktivita – 2. díl

Vazopresin a oxytocin řídí agresi a přátelství u psů?

Vysoká teplota způsobuje vyšší agresi u psů?

Jsou psi tolerantnější než vlci?

 

ZDROJE:

McGreevy PD, Wilson B, Starling MJ, Serpell JA (2018) Behavioural risks in male dogs with minimal lifetime exposure to gonadal hormones may complicate population-control benefits of desexing. PLoS ONE 13(5): e0196284. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196284

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/canine-corner/201805/neutering-causes-behavior-problems-in-male-dogs

 

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: