věrný přítel v psím světě

Pse, jak jde čas? Vnímá pes čas?

Pokud nebudeme brát v potaz, že pes neumí mluvit, dokázal by nám pes na otázku pse, jak jde čas, odpovědět? Zřejmě ano, ale po svém.

Dlouho majitelům psů vrtalo hlavou, jestli psi dokáží vnímat čas. Mnoho z nich popisuje projev chování, kdy se vrátí domů po pěti minutách a pes je stejně radostný, jako když se vrátí po pěti hodinách. To svádí k tezi, že psi nedokáží vnímat, jak plyne čas.

Studie publikovaná roku 2008 na univerzitě Western Ontario v kanadském městě Londýně nám dává informace z pohledu vědy.

William Roberts a jeho kolegové z oddělení psychologie zjistili, že potkani mají přehled o tom, kolik času uplynulo od doby, kdy nalezli kousek sýra. Pokusní potkani byli rozděleni do tří skupin a bylo jim umožněno prohledat čtyř ramenné bludiště (studijní fáze). Pouze v jednom rameni byl sýr. První skupina byla naučena, že sýr bude v rameni během studijní fáze v 09.00 a v 12.30 tam nebude. Při testovací fázi se tedy skupina musela řídit konkrétním časem. Druhá skupina byla naučena, že sýr bude v rameni 30 minut po studijní části, ale v intervalu 4 hodin tam nebude. Tato skupina se musela při testovací části řídit uplynulou dobou mezi studijní a testovací fází. Třetí skupina byla učena kombinaci těchto podmínek. Sýr byl v rameni pouze v 09.00 a při dlouhém intervalu mezi studijní a testovací fází. Potkani z této skupiny tedy mohli rozhodovat jak dle času testovací fáze, tak dle intervalu mezi fázemi. Výsledky ukázaly, že pouze druhá skupina byla schopna dorazit do správného ramene, kde předtím byl sýr. Tím se potvrdilo, že potkani určí dobu mezi fázemi, ale nejsou schopni určit konkrétní čas. Laicky řečeno, potkan by nám sdělil, že byl sýr v rameni před hodinou, ale ne že tam byl v 09.00 ráno.

„Tento výzkum podporuje teorii, že se zvířata zasekla v čase a nemají smysl pro plynutí času zasahujícího do minulosti nebo budoucnosti.“ říká Roberts.

Dá se říci, že byla u potkanů zjištěna jednodušší verze lidské epizodické paměti.

Epizodická paměť je schopnost, která umožňuje člověku mentálně prožívat minulé události z vlastního života. Tato schopnost byla dlouho považovaná za výhradně lidskou vlastnost. Epizodická paměť se navíc liší druh od druhu, např. primáti mají tuto schopnost mnohem dokonalejší než potkani. Jsou schopni dedukce.

Další studie uvádí, že psi dokáží rozlišit interval mezi krátkou a dlouhou dobou. V roce 2010 skupina švédských výzkumníků použila skryté kamery, aby zjistili, jak psi reagují na odchod svého pána v různých časových intervalech. Výzkumníci chtěli zjistit, zda psi reagují jinak v případě, kdy na pána čekají delší dobu. Spolupracovali s dvanácti psy a jejich majiteli. Intervaly opuštění byly 30 minut, 2 a 4 hodiny.

Psi v této studii, kteří čekali na svého pána dvě hodiny, projevovali větší nadšení, než psi, kteří čekali 30 minut. Vědci zaznamenali vrtění ocasu, vynucování pozornosti a celkově vyšší energii psů při delším odloučení. Vědci však nepozorovali výraznější rozdíly při odloučení na dvě a čtyři hodiny.

Dle toho se dá soudit, že pes je schopen rozlišit krátké období od delšího. Toto chování však můžou mít za následek i jiné faktory. Psi jsou velmi vnímaví na sociální projevy a čtení lidského chování. Přesně díky tomu jsou psi jedním z nejoblíbenějších domestikovaných zvířat. Naše tělo vysílá psovi jemné signály o tom, jak a co se bude dít. My si to ve většině případů neuvědomujeme, ale náš pes ano. Je tudíž možné, že byl tento výzkum ovlivněn právě těmito signály.

Psi si velmi dobře dokáží spojit různé indicie, které jim leccos napoví. Například pokud se natáhneme pro vodítko, většina psů usoudí, že bude následovat venčení. Pokud psa krmíme po večerní procházce, po návratu domů se začne pohybovat kolem misek, jelikož předpokládá, že to je další část denního programu. Neznamená to však, že si pes uvědomí, že je krmen vždy v osm hodin večer. Někteří odborníci si myslí, že si tak pes dokáže v hlavě urovnat každodenní události a změny v prostředí. To může mít vliv na jeho vnímání času.

Dále může vnímání času u psa ovlivňovat například vůně. Intenzita lidského pachu po odchodu klesá, pokud domov opouštíme a vracíme se pravidelně, pes si díky tomu může zafixovat předpokládaný čas návratu svého pána. Tato teze ještě není vědecky potvrzena.

Stejně jako je tomu u většiny živočichů, pocit vnímání času u psů je ovlivňován jejich cirkadiánními rytmy. Pozemský den trvá přibližně 24 hodin a denní cyklus zahrnuje den i noc. Takže jsou většinou živočichové nuceni své denní potřeby (spánek, potrava) rozložit do tohoto časového intervalu. Každý druh má mírně odlišný cirkadiánní rytmus. Lidé jsou především aktivnější přes den, zatímco kočky spíše v noci. Lidé mají tendenci spát celou noc v kuse (šest až devět hodin), zatímco pes spí v noci přerušovaně. To je zřejmě opět díky domestikaci, kdy byl pes používán jako hlídač, a tak musel být vždy připraven.

Cirkadiánní rytmy jsou řízeny geny, ale také světlem a tmou. Mohou být ovlivněny také změnou teploty v prostředí nebo sociálními faktory, jako je například pravidelnost stravování. Cirkadiánní rytmy nejspíš u psa hrají velkou roli při vnímaní času. To u něj ovlivňuje výběr doby pro hru, jídlo nebo spánek. Zřejmě tyto vnitřní hodiny psům pomáhají vnímat čas během dne.

Závěr

Pes čas vnímá, ale jinak než my lidé. Jeho vnímání je založeno na denním cyklu a opakování. Se současnými znalostmi určitě víme, že pes nedokáže přemýšlet o minulosti ani budoucnosti. Psí vnímání konkrétního času, tedy minut a hodin, doposud nebylo předmětem vědeckého výzkumu, ale tato schopnost se jeví jako nepravděpodobná. Vnímání času je úzce spjato s pamětí, které se budeme podrobněji věnovat v budoucnu. Psychicky vyrovnaný pes není pravidelným očekávaným pobytem doma o samotě nijak stresován. To že pes nevnímá minuty a hodiny ovšem neznamená, že na něj můžeme kašlat! Pes je smečková a společenská šelma, izolace mu neprospívá.

 

MOTTO:  Nenechávej psa doma, ochudíš tím sebe i jeho.

 

Hundovina:

Pes nám zřejmě nedokáže prozradit své plány do budoucnosti, ani co dělal před rokem, ale každé ráno nám může dát najevo, že nás čeká další z těch skvělých dnů psího života.

 

ZDROJE:

https://www.petcentric.com/03-04-2015/can-dogs-tell-time-science-has-the-answer

Therese RehnLinda J. Keeling, 2011, The effect of time left alone at home on dog welfare. Applied Animal Behaviour Science, Volume 129, Issues 2–4, 31 January 2011, Pages 129–135. dostupné z http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159110003242.

William A. Roberts, Miranda C. Feeney, Krista MacPherson, Mark Petter, Neil McMillan, Evanya Musolino, “Episodic-Like Memory in Rats: Is it Based on When or How Long Ago,” Science 4 April 2008: Vol. 320. no. 5872, pp. 113 – 115 DOI: 10.1126/science.1152709

 

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: