věrný přítel v psím světě

Nervová soustava psa I.

Nervová soustava psa je důležitá nejen pro normální život psa, ale také třeba pro jeho výcvik. A my, jakožto majitelé těchto čtyřnohých stvoření, máme přeci touhu vědět alespoň zhruba proč, co a jak :).

Přítomnost nervové soustavy umožňuje zvířatům reagovat na podněty a koordinovat vnitřní pochody na základě informací pořízených z vnějšího prostředí. Funkcí nervové soustavy je přijímání stimulů z vnitřního a vnějšího prostředí, analýza a včlenění těchto stimulů a vyhodnocení nezbytné odpovědi. Řídí činnost všech orgánů v těle, je zodpovědná za učení, paměť, myšlení, instinktivní chování, uvědomování si fyziologických potřeb, apod. Základem nervové soustavy je síť specializovaných nervových buněk – neuronů.

Podněty ze zevního i vnitřního prostředí přijímá nervová soustava pomocí receptorů. Podnět vyvolá v receptoru vzruch. Vzruch z receptoru přenesou neurony na výkonné ústrojí – efektor (žláza, sval). Efektory jsou somatické (žíhaná svalová vlákna) a viscerální (hladkosvalové buňky nebo žlázové buňky).
Převod vzruchu z receptoru na efektor se nazývá reflex.

Nervová soustava pracuje jako ucelená jednotka a může být rozdělena následovně:

  • Centrální nervový systém (CNS) – mozek a mícha.
  • Periferní nervový systém (PNS) – soustava spojující orgány těla s mozkem a míchou. Do soustavy PNS řadíme:
    • kraniální nervy (z mozku)
    • míšní nervy (z míchy)
    • autonomní nervový systém (nervy obstarávající vnitřní prostředí). Tento systém se dále dělí na sympatický a parasympatický nervový systém

 

Nervová tkáň se skládá z neuronů a gliových, neboli podpůrných buněk.
Tyto dva typy buněk tvoří tzv. hrubý nervový systém a spolu s pojivovou a vaskulární tkání tvoří tkáň CNS i PNS. Buňky tvořící nervovou soustavu jsou vysoce specializované pro příjem podnětů, což se uskutečňuje prostřednictvím receptorů. Buňky jsou dále vysoce specializované pro smyslové orgány, které informaci předávají a uchovávají.

Neurony přijímají a vysílají impuls. Buňky podporující (gliové buňky) regulují rychlost axonálního vedení impulsů, drží neurony na místě a zabraňují šíření neuronového impulsu mezi neurony, které nejsou spojeny synapsí.

Do nervové tkáně pronikají bohatě cévy. Hlavní buňkou nervového systému je neuron. Neuron je odpovědný za přesun nervového impulsu skrz celou nervovou tkáň. Nervový impuls přechází z jednoho neuronu k dalšímu pomocí synapse. Všechny nervové vzruchy jsou tvořeny pomocí neuronů a synapsí. Komplex nervové tkáně, jako je mozek a mícha, je tvořen podpůrně pojivovými neurony (gliovými buňkami), jejichž úkolem je zásobování neuronů živinami a držení odpadního materiálu daleko od funkčních neuronů.

Základní struktura všech neuronů je v podstatě stejná, avšak díky specifické funkci některých neuronů a zajištění komunikace mezi neurony na dlouhé vzdálenosti jsou velmi variabilní ve tvaru a velikosti.

O axonu a synapsi si povíme v dalším díle nervové soustavy psa.

 

PODOBNÉ ČLÁNKY:

Čenich – čich

Ocas

Psí chrup

Vazopresin a oxytocin řídí agresi a přátelství u psů?

Jazyk

 

 

ZDROJE:

Aspinall V., Cappello M., 2004. Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology. Butterworth-Heinemann an imprint of Elsevier Limited. London. p. 235. ISBN 0 – 7506 – 8782 – 7.

Evans H. E., de Lahunta A. 2013. Miller´s anatomy of the dog. 4th edition. Elsevier Saunders. Missouri. .p. 850. ISBN: 978 147700812 7.

Frandson R.,D., Wilke W.,L., Fails A.,D. 2009. Anatomy and Physiology of Farm Animals. 7th edition. Wiley-Blackwell Publishers. Iowa. p.520. ISBN: 0813813943.

Najbrt R., Bednář K., Červený Č., Kaman J., Mikyska E., Štarha O. 1982. Veterinární anatomie 2. Státní zemědělské nakladatelství. Praha. p. 596. ISBN: 07 – 006 – 82.

 

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: