věrný přítel v psím světě

Neonatální encefalopatie, hydrocefalus a Dandy – Walker syndrom.

Neonatální encefalopatie (NEWS)

Neonatální encefalopatie je dědičně recesivní onemocnění mozku u štěňat pudlů velké velikosti. Postižená štěňata vykazují extrémní slabost a jsou malá již při narození. Většina štěňat nepřežije první týden života. U jedinců, kteří přežijí první týden, se obecně začne rozvíjet ataxie, třes celého těla nebo neschopnost správného pohybu. To je často doprovázeno těžkými záchvaty. Jedinci se nedožijí sedmého týdne věku. Mozeček u postižených štěňat je menší než u zdravých jedinců a často obsahuje dysplastická ložiska tvořená shlukem granulózních buněk a Purkyněho neuronů.

onatální encefalopatie u štěněte pudla. Záznam z videa.
Zdroj: Záznam z videa. SpringersVideos. A neonatal encephalopathy with seizures in standard poodle dogs with a missense mutation in the can. [online]. Youtube. 3.12.2010 [cit. 2016-01-05]. Video dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=DUwRANwpeh0.

Hydrocefalus

Mezi nejčastější anomálii způsobující onemocnění mozku patří hydrocefalus. Hydrocefalus je prezentován abnormální akumulací mozkomíšního moku v rámci lebky. Málokdy se jedná o konkrétní onemocnění, spíše je to součást multifaktoriálních onemocnění.

Hydrocefalus může vzniknout při obstrukci komorového systému, iritaci komor (zánět, krváceniny), při zvětšení komor způsobeném ztrátou mozkového parenchymu, bez zjevné příčiny nebo zřídka při zvýšené produkci CSF (faktory stimulující růst kolonií granulocytů, pozn. autora) spojené s nádorem.

Hydrocefalus u sedmitýdenního štěněte křížence

Zdroj: Bagley R. S., 2004b.Coma, Stupor and Behavioral Change In Platt S. R., Olby N. J. (eds). Canince and Feline Neurology. Third edition. British Small Animal Veterinary Association. Gloucester. UK.p. 121. ISBN 0-905214-74-9.


Hydrocefalus může vzniknout při obstrukci komorového systému, iritaci komor (zánět, krváceniny), při zvětšení komor způsobeném ztrátou mozkového parenchymu, bez zjevné příčiny nebo zřídka při zvýšené produkci CSF (faktory stimulující růst kolonií granulocytů, pozn. autora) spojené s nádorem.

Kongenitální (vrozený) hydrocefalus
Toto onemocnění se vyskytuje především u tzv. toy plemen a zřejmě jde o autosomálně recesivní onemocnění (Dewey, 2003a). Některá plemena jsou vůči kongenitálnímu hydrocefalu disponována např. čivava, pomeranian, jorkširský teriér, anglický bulldog, lhasa apso, toy pudl, cairn teriér, bostonský teriér, mops, pekinéz a maltézský pinč.

Kongenitální hydrocefalus propojen s ventrolaterálním strabismem u tříměsíčního štěněte mopse.

Zdroj: Zdroj: Foto: Penderis J. 2004. Disorders of eyes and vision In: Platt S. R., Olby N. J. (eds). Canine and Feline Neurology. Third edition. British Small Animal Veterinary Association. Gloucester. p. 150. ISBN 0-905214-74-9.

U psů s vrozeným hydrocefalem se začínají klinické příznaky projevovat v 6 měsících stáří. Klinické příznaky hydrocefalu reflektují anatomickou lokalitu poškození. Nejčastější příznaky se týkají poruch předního mozku, komor a mozečku. Hlavními příznaky jsou změny chování (časté kňučení, vytí a štěkání, močení v domácnosti, plachost), chůze bez cíle, záchvatovité stavy, neschopnost zvládat výcvik. Vyznačuje se také zhoršením vidění a bilaterálně ventrolaterálním šilháním (strabismus) označujícím se jako znak zapadajícího slunce, z angličtiny setting sun sign. Postižení jedinci jsou často menší než je průměr.

Diagnóza hydrocefalu může být usnadněna zobrazovacími a elektrofyziologickými metodami, nejčastěji používané jsou: RTG lebky, elektroencefalografie, ultrasonografie, počítačová tomografie a magnetická rezonance.
Přestože je prognóza tohoto onemocnění vesměs nepříznivá, existuje několik konzervativních a chirurgických léčebných metod, které mohou být prospěšné. Konzervativní metody se doporučují v případech akutního zhoršení stavu a v případech, kdy není vhodná operace.

Konzervativní léčba spočívá v podávání kortikoidů v nízkých dávkách 2x denně s postupným snižováním až vysazení za 4 až 6 týdnů. Terapii je třeba opakovat při opětovném zhoršení klinického stavu. Také se mohou podávat diuretika (např. acetazolamid a manitol snižují produkci CSF). Operativní řešení předpokládá CT/MRI vyšetření a použití pediatrického katetru s jednocestným ventilem, který se zavádí do komorového systému a vyúsťuje do peritoneálního prostoru.

Dandy – Walker syndrom


Název je převzat z humánní medicíny, neboť tento syndrom je ojediněle diagnostikován také u psů. Jedná se o postižení mozečku charakterizované částečným nebo úplným nevyvinutím mozečkového vermis, doprovázené hydrocefalem, stenózou ductus mesencephali a chybějícím corpus calosum (Tomek, 2009). Toto onemocnění je prezentováno cerebelární dysfunkcí a projevuje se u štěňat, jakmile se začnou pohybovat.

Mezi méně časté anomálie také patří např. exencefalie (kdy je rudimentální mozek uložen mimo lebeční dutinu), hydranencefalie (každá cerebrální hemisféra je redukována na tekutinou vyplněný váček), anencefalie (ztráta cerebrálních hemisfér) a porencefalie (charakterizována dutinou uvnitř mozku).

V dalším pokračování článků o neurologických poruchách u psů se zaměříme na ty, které jsou způsobeny díky metabolickým poruchám.

PODOBNÉ ČLÁNKY:ZDROJE:

Awano T., O´Brien D.P., Chen X., Johnson G.C., Johnson G.S., Katz M.L., Khan Sh., Parker H.G., Patterson E.E., Taylor J.F. 2008. A Neonatal Encephalopathy with Seizure in Standard Poodle Dongs with a Missense Mutation in the Canine Ortholog of ATF2. Neurogenetics.9.41-49.

Dewey C. W., Thomas W.B. 2003. Performing the Neurologic Examination. In: Dewey C.W. (eds). A Practical Guide to Canine and Feline Neurology. Wiley – Blackwell Publishing. Iowa. p. 31-56. ISBN 978 – 0 – 8138 – 1249 – 6.

Svoboda M., Doubek J., Klimeš J., Senior F., 2001, Nemoci psa a kočky II.díl, Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, Noviko a.s.. Brno. s. 2038. ISBN: 8-090-25953-7.

Thomas W.B. 2003. Seizures and Narcolepsy. In: Dewey C.W. (eds). A Practical Guide to Canine and Feline Neurology. Wiley – Blackwell Publishing. Iowa. p. 193-212. ISBN: 978 – 0 – 8138 – 1249 – 6.

Thomas W.B. 1999. Nonneoplastic Disorders of the Brain. Clinical Techniques in Small Animal Practice. 14(3). 125 -147.

Tomek A. 2009. Neurologie pro Praktického Veterinárního Lékaře II. [online]. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat. 28.3.2009 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z < www.cavlmz.cz/index.php?option=com>.

Vite C.H., Insko E.K., Schotland H.E., Panckeri K., Hendricks J.C. 1997 Quantification of Cerebral Ventricular Volume in English Bulldogs. Veterinary Radiology and Ultrasound 38(6). 437–443.

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: