věrný přítel v psím světě

Malý nebo velký. Kočka nebo pes?

„Já bych si nikdy malého psa nepořídil, to není pes.“ Slyšeli jste někdy tuto větu? Nebo tuto: „Ti kočkomilové jsou podivíni.“

Tak jak to je? Opravdu mít malého psa je jako ho nemít a jsou kočkomilové opravdu odlišní od psomilů?

 

Pro  vyřčení nějakého verdiktu to chce mít vždy nějaká data. Naštěstí se Dr. Stanley Corenovi do ruky dostal osmiletý průzkum, který zahrnuje data od 16 792 osob z celého světa a díky němu se nemusíme brodit velkým množstvím výsledků a analýz. Vybral pro nás totiž jen ty opravdu zajímavé výsledky.

Nejvíce zajímavé je asi zjištění vlivu velikosti psa na spokojenost majitele. Velikosti psů byly rozděleny do pěti kategorií – toy, malá, střední, velká a obří plemena. Výsledky datového vzorku ukázaly, že majitelé psů jsou obecně spokojenější s většími psy. To platí zejména pro muže. Grafy ukázaly, že muži jsou zkrátka méně spokojeni s toy a malými plemeny. Avšak u žen existuje prakticky lineární vztah mezi velikostí a spokojeností se psem, přičemž trend se zdá být – čím větší, tím lepší. Obří plemena tedy budí v lidech větší spokojenost. Muži se cítí také více šťastní s velkými a obřími plemeny, mezi nimi však nepociťují rozdíl. Zde pak hraje role preference plemen.

Další zajímavostí z této rozsáhlé analýzy je věk majitele psa. Ten ovlivňuje vztah mezi velikostí a spokojeností se psem. Data ukazují, že mladší lidé dávají přednost velkým psům, kdežto starší naopak. Staří lidé (v tomto průzkumu nad 70 let) se zdají být spokojeni s jakoukoliv velikostí psa. Postupná popularita malých a středních plemen se však zvyšuje stejně tak, jako roste věk lidí.

Další část průzkumu přináší informace do nekončící diskuze, zda existují rozdíly mezi majiteli psů a koček. Výzkumníci zahrnuli i krátký test osobnosti, a tak máme opět novější informace o tom, zda preference ke psům či kočkám je provázána i s osobností člověka. A ano, analýza, která vyhodnocuje test osobnosti, ukázala významné rozdíly mezi lidmi, kteří preferují psi nebo kočky. Hlavní rozdíly jsou v otevřenosti a neuroticismu.

Na škále otevřenosti jsou v horních patrech lidé zvídaví, nápadití a otevření novým zkušenostem. Naopak lidi nejníže na škále otevřenosti jsou popisováni jako opatrní a konzistentní ve svém chování. Tento nový průzkum ukazuje, že milovníci psů jsou více otevřeni novým zkušenostem na rozdíl od milovníků koček. Výsledek tedy ukazuje, že lidé otevření a nápadití preferují spíše psy a kočky jim nevyhovují.

Druhá část osobnosti, která byla zkoumána, se nazývá neuroticismus*. Tedy rozdělení na lidi „stabilní a nestabilní“. Lidé nízko na této stupnici, tedy lidé nestabilní, jsou obecně citliví, nervózní a mají rychlé a nepředvídatelné změny nálad. Naopak lidé na vrcholu stupnice, tedy stabilnější, se cítí bezpečně, jistěji a nejsou tak náladoví. Pokud jde o ženy, jejich citová stabilita má velmi malý vliv na preferenci druhu domácího mazlíčka. U můžu je to jinak. Náladoví a úzkostní muži, tedy nestabilní, mají tendenci být výrazně méně spokojeni s kočkami, ve srovnání s těmi, kteří zažívají méně negativních emocí.

Ať je to, jak je to, zvířata dělají náš život krásnější, nehledě na velikost či druh. Proto se k nim chovejme s respektem a buďme rádi, že můžeme skrze naše mazlíčky cítit propojení s přírodou :).

 

  • neuroticismus – stav charakterizovaný emočním rozkolísáním, plachostí, ochablostí

 

PODOBNÉ ČLÁNKY:

Je chytřejší kočka nebo pes?

Velikosti psů

Malá plemena

Jako kočky a psi

ZDROJE:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/canine-corner/201808/do-people-get-more-satisfaction-large-or-small-dogs

 

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: