věrný přítel v psím světě

Encefalopatie

Jak je známo, psi trpí mnoha podobnými nemocemi jako lidé. U onemocnění nervové soustavy tomu není jinak a v posledních letech se o tětcho onemocnění u psů mluví více a více.

U psů s dysfunkcí předního mozku mohou klinické projevy zahrnovat mentální stav (jako otupělost, spíše připomínající omráčení či kóma), změny v chování (nepozornost, nesoustředěnost), pohybování se krouživým pohybem, zhoršení vizuálního vnímání, fokální nebo generalizované záchvaty. Poruchy držení rovnováhy bez příznaků poruchy pohybového aparátu jsou charakteristické pro dysfunkce předního mozku. Bolesti zad také mohou poukazovat na výskyt léze v předním mozku.

Degenerativní onemocnění

Degenerativní onemocnění jsou velice různorodou skupinou onemocnění nervové soustavy. Mnoho z těchto hereditárních poruch se prozatím nedaří diagnostikovat intravitálně, nebo nelze prozatím stanovit přesný model dědičnosti. Důvodem je především malé procento postižených psů. Degenerativní nemoci mohou postihnout každou část nervového systému. Mezi hlavní supratentoriální onemocnění patří multisystémová degenerace neuronů kokršpanělů, spongiformní degenerace (leukodystrofie) a multisystémová chromatolytická degenerace u cairn teriérů.

Lyzozomální enzymopatie (lysosomal storage disease) nebo také tezaurismóza je různorodá skupina onemocnění, která má společný patologický rys, a to abnormální akumulaci metabolických materiálů v buňkách. Tato onemocnění se vyznačují vrozeným deficitem enzymu nezbytného pro štěpení endogenních substancí.

Substance se potom kumulují v neuronu nebo v jiných s nervovým systémem souvisejících buňkách, čímž mohou způsobit jejich dysfunkci. Tato kategorie onemocnění zahrnuje varianty dědičných (nejčastěji autosomálně recesivních) abnormalit dějících se uvnitř buněk. I když se určování těchto onemocnění z genetického hlediska zdá být celkem jednoduché, tak díky velké variabilitě heterogenity těchto onemocnění je diagnostika obtížná a dá se lehko přehlédnout. Mnoho zvířat trpících těmito onemocněními navíc není podrobeno úplné diagnostice z důvodů devastace nervového systému a také proto, že na světě je jen málo středisek, kde se tyto diagnostiky provádí kompletně.
Degenerativní onemocnění jako je lyzozomální enzymopatie, nebo vzácné vrozené poruchy metabolismu, se mohou projevit jako progresivní třes, ataxie, paréza, demence a záchvaty. Příznaky u těchto onemocnění se nejčastěji začnou projevovat u zvířat do dvou let stáří a nejčastěji se diagnostika provádí na základě enzymových nebo genetických testů.

Termín leukodystrofie představuje skupinu dysfunkcí, které spojuje porucha syntézy nebo udržování myelinu v bílé hmotě centrálního nervového systému. Toto onemocnění bylo popsáno i u lidí, skotu, ovcí, králíků, stříbrných lišek, koček a psů. Ve většině případů se jedná o dědičné onemocnění. Příznaky se projevují progresivní neurologickou dysfunkcí již v novorozeneckém nebo juvenilním období.
Některá onemocnění se projevují spíše myelopatií než encelopatií. Leukodystrofie postihující mozek byla popsána u labradorských retrívrů, dalmatinů, silky teriérů, samojedů, šeltií, skotských teriérů a malých pudlů.
Pro tato onemocnění neexistuje léčba a končí eutanázií.


Neuronální vakuolizace a spinocerebelární degenerace u mladých rotvajlerů je neurodegenerativní onemocnění charakterizované buněčným edémem neuronů v centrálním nervovém systému a degenerací bílé hmoty v míše. Charakteristickým znakem tohoto onemocnění jsou histopatologické nálezy zvětšených buněk především v mozkovém kmeni, mozečku a míše. Vakuoly postihnutých buněk se jeví jako spongiformní.

Neuronální vakuolizace a spinocerebelární degenerace se začínají projevovat u štěňat ve věku od 6 do 16 týdnů. Charakteristické neurologické příznaky jsou progresivní ataxie, tetraparéza spojená s inspiračním stridorem (z latiny, skřípavý, sípavý), který je způsoben paralyzovaným hrtanem. Pro toto onemocnění neexistuje léčba a končí eutanázií.


Multisystémová degenerace/abiotrofie neuronů u kokršpanělů


Mezi tyto poruchy patří např. lyzozomální onemocnění a neuroaxální dystrofie. Onemocnění nazývané abiotrofie je charakterizované degenerací buněk zejména v mozečku a míše.
U mnoha plemen byla popsána neuronální abiotrofie. Abiotrofie představuje předčasné odumírání buněk. Ve studii z roku 1988 se u testovaných kokršpanělů červeného zbarvení se projevovaly pomalu progresivní neurologické příznaky jako abnormalita chůze, potíže držení rovnováhy a třes. Jeden jedinec vykazoval i generalizované záchvaty. Všichni jedinci projevovali abnormální chování jako apatie, ztráta poslušnosti, neschopnost rozpoznání osob a objektů. Dále hyperaktivita, hypersexualita a chronická chuť k jídlu, úzkost, agresivita.
Pro tato onemocnění neexistuje léčba a končí eutanázií.

V dalším článku se zaměříme na vybraná onemocnění:

Neonatální encefalopatie, hydrocefalus a Dandy – Walker syndrom.

V pokračujících článcích nezapomeneme ani na skupiny onemocnění:

metabolických, způsobených infekcí a neoplazie.

PODOBNÉ ČLÁNKY:


https://www.hundo.cz/aujeszkyho-choroba/

https://www.hundo.cz/vzteklina/


ZDROJE:

Bagley R. S., 2004a. Tremor and Involuntary Movements In: Platt S. R., Olby N. J. (eds). Canine and Feline Neurology. Third edition. British Small Animal Veterinary Association. Gloucester. p.189-201. ISBN 0-905214-74-9.

Dewey C. W., Thomas W.B. 2003. Performing the Neurologic Examination. In: Dewey C.W. (eds). A Practical Guide to Canine and Feline Neurology. Wiley – Blackwell Publishing. Iowa. p. 31-56. ISBN 978 – 0 – 8138 – 1249 – 6.

Franklin J.M., Skelly B.J. 2002. Recognition and Diagnosis of Lysosomal Storage Disease in the Cat and Dog. Journal of Veterinary Internal Medicine. 16(5). 133-141.

Jaggy A., Vendevelde M. 1988. Multisystem Neuronal Degeneration in Cocker Spaniels. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2(3). 117-120.

Patterson J.S., Wood S. L. 2001. Shetland Sheepdog Leukodystrophy. Journal of Veterinary Internal Medicine. 15(6). 486-493.

Svoboda M., Doubek J., Klimeš J., Senior F., 2001, Nemoci psa a kočky II.díl, Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, Noviko a.s.. Brno. s. 2038. ISBN: 8-090-25953-7.

Tomek A. 2009. Neurologie pro Praktického Veterinárního Lékaře II. [online]. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat. 28.3.2009 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z < www.cavlmz.cz/index.php?option=com>.

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: