věrný přítel v psím světě

Chemické znečištění v domácnostech snižujE plodnost u psů a mužů

Psi s námi sdílí mnoho. Radosti, starosti, mnohdy i stravu a bohužel i zdravotní problémy. Nový výzkumný tým z University of Nottingham uvedl, že kontaminanty životního prostředí, které se nacházejí v domácnostech a ve stravě, mají stejné negativní účinky na plodnost mužů a psů.

V posledním desetiletí stále rostou obavy z klesající mužské fertility. Dřívější studie prokázaly 50% globální snížení kvality spermií za posledních 80 let. Předchozí studie expertů z Nottinghamu ukázala, že kvalita spermií u domácích psů také klesá. Díky tomu nastala otázka, zda by mohly být na vině moderní chemikálie v domácím prostředí.

Tato nová studie byla publikována v Scientific Reports a vědecký tým se v ní pokusil otestovat účinky dvou specifických chemických látek vyrobených člověkem. Konkrétně běžného plastifikátoru DEHP*, hojně používaného v domácnostech (např. koberce, podlahy, čalounění, oděvy, dráty, hračky) a perzistentní průmyslově chemický polychlorovaný bifenyl 153**. I když je na celém světě zakázán, stále zůstává v životním prostředí, včetně potravin.

Výzkumníci provedli stejné experimenty u obou druhů. Použili vzorky spermií od mužských dárců a plemenných psů žijících ve stejné oblasti Spojeného království. Výsledky ukazují, že chemikálie v koncentracích relevantních pro expozici životního prostředí, mají stejný škodlivý účinek na spermie u člověka i psa.

„Tato nová studie podporuje naši teorii, že pes je skutečně „indikátorem“ či zrcadlem pro lidský reprodukční úpadek. Pokles kvality spermií, která se objevuje u člověka i psa sdílející stejné prostředí, mohou způsobovat chemikálie vyrobené lidskou činností, které byly široce používány v domácím a pracovním prostředí.
Naše předchozí studie u psů ukázala, že chemické látky zjištěné ve spermatu dospělých psů a v některých krmivech pro domácí zvířata, měly škodlivý vliv na funkci spermií. Tentokrát jsme se zaměřili na dva známé kontaminanty DEHP a PCB153.“


Vedoucí práce, profesor
Reproductive Biology at the School of Veterinary Medicine and Science, Richard Lea

„V obou případech i u obou subjektů byl účinek snížen motilitou spermií a zvýšenou fragmentací DNA.“


DR. Rebecca Sumner, autorka studie.

Sumner dále dodala, že nízká motilita lidských spermií zvyšuje fragmentaci DNA. Mužská neplodnost je právě spojována se zvýšenou úrovní poškození DNA ve spermiích. Sumner a ostatní vědci se tedy domnívají, že je to stejné i u psů v zájmových chovech, protože s námi sdílí stejné prostředí. Psi tedy mohou být efektivním modelem pro budoucí výzkum účinků znečišťujících látek na klesající plodnost. Jelikož jsou vnější vlivy (strava) u psů snadněji kontrolovatelné než u lidí, jsou tyto studie o psech jasnou budoucností s aplikací v lidské medicíně.

*Di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) je bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina bez zápachu. V plastových výrobcích se DEHP používá především jako změkčovadlo, setkat se s ním ale můžeme i v široké paletě dalších produktů (od tekutých mýdel po střelivo). 90% veškeré spotřeby DEHP v EU je použito k výrobě měkčeného PVC. DEHP může představovat až 40 % (v některých případech i více) finálního produktu z PVC. DEHP má schopnost bioakumulace v potravních řetězcích; vazba na tukovou tkáň. Pozření je nejnebezpečnější cestou expozice. DEHP patří mezi podezřelé lidské karcinogeny (2B IARC), snižuje plodnost, poškozuje endokrinní systém a způsobuje mutace plodu. Do prostředí DEHP uniká především při vlastní výrobě, zpracování a skladování. V prostředí se DEHP váže především na organické látky, často je tedy pevně vázáno v půdě nebo v sedimentech. V atmosféře se rychle rozkládá vlivem slunečního záření.

**Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické, organické sloučeniny vyráběné a masivně používané mezi 30. a 70. lety minulého století. Do prostředí se PCB dostávaly během výroby a používání, dnes je rizikové především nevhodné zacházení s nebezpečným odpadem a staré ekologické zátěže. PCB jsou nechtěným produktem řady průmyslových výrob, vznikají při spalování odpadů i při hoření olovnatého benzínu. PCB jsou odolné látky s výraznou schopností bioakumulace v potravních řetězcích. Člověk může být PCB vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Akutní otravy nejsou příliš časté a projevují se např. únavou, bolestí hlavy, ztrátou vlasů, nebo bronchitidou. Chronické otravy jsou daleko nebezpečnější. U zvířat bylo zaznamenáno poškození jater, krevního oběhu a problémy s reprodukčním cyklem i s hormonálním a imunitním systémem. Od roku 2013 jsou PCB považovány za lidské karcinogeny (1 dle IARC).

PODOBNÉ ČLÁNKY:

ZDROJE:

Rebecca N. Sumner, Mathew Tomlinson, Jim Craigon, Gary C. W. England, Richard G. Lea. Independent and combined effects of diethylhexyl phthalate and polychlorinated biphenyl 153 on sperm quality in the human and dogScientific Reports, 2019; 9 (1) DOI: 10.1038/s41598-019-39913-9

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304095949.htm

https://arnika.org/di2-ethylhexyl-ftalat-dehp

https://arnika.org/polychlorovane-bifenyly-pcb

Další článek

Předchozí článek

Prodáváme

© 2019 Hundo - Obch. podmínky

Prohledat web: